News

Luizenmolen

Tous nos membres le savent: être titulaire d'un carte de membre effectif ou adhérent permet de visiter le Luizenmolen gratuitement pendant toute l'année (sauf lors de la fête au moulin).
Pour informer les membres de tout ce qui se fait pour protéger et promouvoir le Luizenmolen, Eric Diederich et Daniel Leclaire ont décidé, en janvier 2007, de remplacer leur petite revue "Luizenmolen News", créée en 2006, par "un blog".

Vous y avez accès en cliquant sur: http://luizenmolen.blogspot.com:80.

Alle leden van de VZW Luizenmolen-Anderlecht weten het: wie titularis van een lidkaart hetzij als effectief hetzij als aangesloten lid mag de Luizenmolen gratis bezoeken het hele jaar door (uitgezonderd tijdens de jaarlijkse Molenfeesten). 
Om de leden regelmatig te informeren over het reilen en zeilen rond de Luizenmolen, hadden Eric Diederich en Daniël Leclaire in 2006 het initiatief genomen om het tijdschrift "Luizenmolen News" te doen verschijnen.
Echter waren daar wel relatief grote kosten van druk en verzending aan verbonden. Daarom is dit tijdschrift sinds januari 2007 vervangen door een "blog".
Ga even kijken door volgende link aan te klikken: http://luizenmolen.blogspot.com:80
.   


   

Home

Suite - Vervolg