Heroprichting - Reconstruction
   

De prenten aanklikken
om ze te vergroten
      

Cliquez pour agrandir - Klik om te vergroten

       
Cliquez sur les images
pour les agrandir

   

Klik om te vergroten - Cliquez pour agrandir

  

Cliquez pour agrandir - Klik om te vergroten

    

Depuis 1955, il ne restait du Luizenmolen que les nombreux fusains, aquarelles, peintures, ainsi que cette seule carte postale...

Vanaf 1955 bleven van de Luizenmolen slechts tekeningen en schilderijen over, alsook deze ene postkaart...

       
      
    Als enig materieel relict bewaard van de oorspronkelijke Luizenmolen is er een grauwe molensteen (een rechtsdraaiende loper) voor tarwegemaal, die thans tegen de noorderteerling opgesteld staat van de nieuw opgerichte molen. Verder bewaart het Museum van het Begijnhof te Anderlecht, in haar linkervleugel, een lantaarnwiel en een varkenswiel van het luiwerk.

La seule pièce conservée de l'ancien Luizenmolen est une meule bleue allemande (une meule courante tournant à droite) pour la mouture du froment, actuellement apposée contre le dé nord du nouveau moulin. Le musée du Béguinage d'Anderlecht conserve en outre dans son aile gauche la lanterne d'un tournant ainsi qu'un pignon du monte-sacs.

      
      
Une poignée d'habitants d'Anderlecht ne pouvaient se résigner à la disparition de leur moulin. Monsieur Eric Tomas, actuellement président du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, suscita autour de lui un mouvement qui se concrétisa dans la constitution de l'a.s.b.l. Luizenmolen Anderlecht, dont le but final serait la reconstruction du Luizenmolen!

Een handsvol inwoners van Anderlecht konden zich echter met die verdwijning niet verzoenen. Rond de persoon van de heer Eric Tomas, thans voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, kwam een beweging op gang die in 1992 vorm zou vinden in de stichting van de v.z.w. Luizenmolen Anderlecht, met als einddoel de heroprichting van de Luizenmolen!.

       
   

Klik om te vergroten - cliquez pour agrandir

Cette équipe dynamique s'entoura d'avis de divers experts et connaisseurs, et se mit en quête de sponsors financiers. L'architecte bruxellois Georges Piron se vit confier la délicate mission de dresser les plans d'un moulin qui ressemblerait aussi fidèlement que possible au moulin disparu. Vu la proximité de l'habitation près de laquelle se trouvait le moulin original, une nouvelle butte fut construite à une trentaine de mètres du tertre initial. Le constructeur de moulins Peel de Gistel, en Flandre-Occidentale, reçut l'ordre d'exécuter la construction du moulin. Au mois de mai 1998 le pivot fut recouvert de la cage du moulin, qui dut passer l'hiver sans ailes, jusqu'à ce que le moulin, complètement en état de marche, pût être inauguré, au mois de mai 1999. Entretemps la firme Peel était devenue "Molenbouw Peel-Thomaes".

Deze dynamische ploeg omringde zich met adviezen van molendeskundigen, zocht naar financiële inbreng, zodat de Brusselse architect Georges Piron de delicate opdracht toevertrouwd kreeg om de plannen te tekenen, waarvan de uitvoering zo getrouw mogelijk de gesloopte molen in herinnering zou brengen. Omwille van de nabijheid van de bestaande woning waarbij de molen ooit behoorde, werd besloten een nieuwe molenberm aan te brengen op een dertigtal meter van de vorige. Aan molenbouwer Peel uit Gistel, West-Vlaanderen, werd opgedragen de volledige bouw uit te voeren. In mei 1998 werd de staak bekroond met het molenkot, dat zonder wieken mocht overwinteren tot in mei 1999; dan zou de molen volledig maalvaardig worden ingehuldigd. Intussen was de firma Peel omgevormd tot "Molenbouw Peel-Thomaes".

      

   

Home

Suite - Vervolg